ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก)
สภ.คลองไผ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด Download ข้อมูล ได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1rD7QXsZY5UrJFuz414uu6iFWjXWz7y8O/view?usp=sharing

โพสท์ใน งาน ๗(ทส.) | ใส่ความเห็น

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างตัดชุดเครื่องแบบสำหรับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Download ข้อมูล ได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1sVBDxNmjGnum58Uven1-nwfWVAya9VPK/view?usp=sharing
โพสท์ใน งาน ๗(ทส.) | ใส่ความเห็น