Skip to content

“วันปิยมหาราช”

ตุลาคม 23, 2014

    วันที่ 23 ตุลาคม 2557 ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันปิยมหาราช” ณ พื้นที่ทุกอำเภอ และสถานที่ราชการ ในจังหวัดนครราชสีมา

01

001

พ.ต.อ.ฐากูร นัทธีศรี รรท.ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา

 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณ ศาลาลกลางจังหวัดนครราชสีมา

003

004

002

005

010

015

018

พ.ต.อ.วณัฐ อรรถกวิน  รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าศาลปกครองนครราชสีมา

วิสัยทัศน์ : พ.ต.อ.ฐากูร นัทธีศรี รรท.ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา

ตุลาคม 14, 2014

วิสัยทัศน์

ชณ11_13102014

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องแบบสนาม สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชน

มีนาคม 14, 2014

รูปภาพรูปภาพ

DOWNLOAD ประกาศฯ ที่นี่

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนภารกิจควบคุมฝูงชน(สกบ.บริการ) ภ.จว.นครราชสีมา

ตุลาคม 18, 2013

Download เอกสารทั้งหมด ที่นี่

ประกาศสอบราคา1ประกาศสอบราคา2

Download เอกสารทั้งหมด ที่นี่

ป้ายการชุมนุมห้ามปิดถนน

พฤษภาคม 27, 2013

ป้ายชุมนุม3

ภ.จว.นครราชสีมา ได้ออกแบบป้าย การชุมนุม ห้ามปิดถนน คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

มีนาคม 29, 2013

7000+5005617000+500562

9ecsoj'1

การแข่งขันกีฬา ภ.จว.นครราชสีมา ประจำปี 2556(1)

มกราคม 21, 2013