Skip to content

พล.ต.ท.ม.ล.พันธ์ศักดิ์ เกษมสันต์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 12) ตรวจเยี่ยมศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

พฤศจิกายน 28, 2014

วันที่ 28 พ.ย.2557 เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.ม.ล.พันธ์ศักดิ์ เกษมสันต์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 12 ) ตรวจเยี่ยมศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ภ.จว.นครราชสีมา โดยมี พล.ต.ต.เติมพงษ์ สิทธิประเสริฐ รอง ผบช.ภ.3, พล.ต.ต.ฐากูร นัทธีศรี ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา, พ.ต.อ.วณัฐ อรรถกวิน รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา, พ.ต.อ.ชาติชาย พรหมพันธ์ใจ, พ.ต.อ.ดำรง รอดโพธิ์ทอง  รรท. รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา, พ.ต.อ.สันติ เหล่าประทาย รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา นำตรวจเยี่ยม

537501   537428

537427   20141128_095359

20141128_095346   20141128_095419

วิสัยทัศน์ พล.ต.ต.ฐากูร นัทธีศรี ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา

พฤศจิกายน 28, 2014

vision

“วันปิยมหาราช”

ตุลาคม 23, 2014

    วันที่ 23 ตุลาคม 2557 ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันปิยมหาราช” ณ พื้นที่ทุกอำเภอ และสถานที่ราชการ ในจังหวัดนครราชสีมา

01

001

พ.ต.อ.ฐากูร นัทธีศรี รรท.ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา

 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณ ศาลาลกลางจังหวัดนครราชสีมา

003

004

002

005

010

015

018

พ.ต.อ.วณัฐ อรรถกวิน  รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าศาลปกครองนครราชสีมา

วิสัยทัศน์ : พ.ต.อ.ฐากูร นัทธีศรี รรท.ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา

ตุลาคม 14, 2014

วิสัยทัศน์

ชณ11_13102014

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องแบบสนาม สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชน

มีนาคม 14, 2014

รูปภาพรูปภาพ

DOWNLOAD ประกาศฯ ที่นี่

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนภารกิจควบคุมฝูงชน(สกบ.บริการ) ภ.จว.นครราชสีมา

ตุลาคม 18, 2013

Download เอกสารทั้งหมด ที่นี่

ประกาศสอบราคา1ประกาศสอบราคา2

Download เอกสารทั้งหมด ที่นี่

ป้ายการชุมนุมห้ามปิดถนน

พฤษภาคม 27, 2013

ป้ายชุมนุม3

ภ.จว.นครราชสีมา ได้ออกแบบป้าย การชุมนุม ห้ามปิดถนน คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด